Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

TAM QUỐC CHÍ TẬP 1

TAM QUỐC CHÍ TẬP 1 : NGỤY CHÍ  • Tên ebook: TAM QUỐC CHÍ TẬP 1 : Ngụy chí
  • Tác giả : Trần Thọ
  • Số trang: 635 trang
  • Thể loại : Ebook tiểu thuyết, download ebook pdf- Tam quốc chí là một sử liệu chính thức và có căn cứ về thời đại Tam Quốc

của Trung Quốc từ n ăm 189 đến năm 280, do Trần Thọ biên soạn vào thế kỉ

thứ 3. Tác phẩm này hình thành từ các mẩu chuyện nhỏ kể về các nước

Ngụy, Thục và Ngô của thời đại này, đồng thời là nền tảng cho cuốn tiểu

thuyết lịch sử rất phổ biến là Tam quốc diễn nghĩa được viết vào thế kỉ 14.

Trần Thọ từng làm quan cho nhà Thục Hán, sau khi Thục Hán diệt vong

đến Lạc Dương làm quan cho nhà Tây Tấn. Trần Thọ đã dựa vào các sử liệu

cơ bản như Ngụy thư của Vương Thẩm, Ngụy lược của Ngư Hoạn, Ngô thư

của Vi Chiêu… để viết Tam quốc chí, thuật lại lịch sử Trung Quốc từ khởi

nghĩa Khăn Vàng vào cuối thời Đông Hán đến khi Tây Tấn thống nhất

Trung Quốc, tức từ năm Trung Bình thứ nhất đời Hán Linh Đế (184) đến

năm Thái Khang thứ nhất đời Tấn Vũ Đế (280). Tam quốc chí được chia làm

4 phần gồm 66 quyển: Ngụy quốc chí 30 quyển, Thục quốc chí 15 quyển,

Ngô quốc chí 20 quyển, ngoài ra còn có 1 quyển Tự lục (lời tựa) nhưng đến

nay đã bị thất truyền. Lúc đầu ba tác phẩm Ngụy chí, Thục chí và Ngô chí

tồn tại riêng rẽ, đến năm Hàm Bình thứ 6 thời Bắc Tống (1003) hợp nhất đổi

tên thành Tam quốc chí.

Trần Thọ là quan nhà Tấn, do đó phải lấy triều đại đã nhường ngôi cho

Tấn là Tào Ngụy làm chính thống.

Ngụy chí xếp các Hoàng đế nhà Ngụy vào bản kỷ, Tào Tháo tuy chỉ xưng

vương, chưa lên ngôi Hoàng đế nhưng cũng được xếp vào bản kỷ. Có 4

quyển bản kỷ là Vũ Đế kỷ (Tào Tháo), Văn Đế kỷ (Tào Phi), Minh Đế kỷ

(Tào Duệ) và Tam Thiếu Đế kỷ (Tào Phương, Tào Mao và Tào Hoán). Các

văn thư nói về việc các vua Ngụy xưng vương, xưng đế, trị nước và việc

tang đều không chép (ngoại trừ chiếu nhường ngôi của Hán Hiến Đế - Hán

Hiến Đế thiện nhượng sách văn, các văn thư khác chỉ do Bùi Tùng Chi chú

thích).

Thục chí xếp Lưu Bị vào liệt truyện tức Tiên chủ truyện (mặc dù Lưu Bị

xưng đế), không gọi trực tiếp tên húy, khi chết dùng chữ băng ngang địa vị

với chữ tồ. Các văn thư nói về việc Lưu Bị xưng vương, xưng đế, trị nước và

việc tang đều chép đầy đủ (có thể do tình lưu luyến với cố quốc). Hoàng đế

thứ hai nhà Thục Hán là Lưu Thiện được xếp vào Hậu chủ truyện.

Ngô chí trong nguyên bản gọi thẳng tên húy các vua Đông Ngô như Tôn

Quyền truyện, Tôn Lượng Tôn Hưu Tôn Hạo truyện; cách gọi hiện nay Ngô

chủ truyện, Tam tự chủ truyện là do người đời sau sửa lại. Trong phần Ngô

chủ truyện có chép Nam giao tức Hoàng đế vị nói về việc Tôn Quyền tuyên

bố xưng đế, còn văn thư đăng đàn tế cáo trời đất thì không chép, chỉ có trong

phần chú thích của Bùi Tùng Chi.

Đồng thời để tôn trọng sự thống trị của nhà Tấn, Tam quốc chí không viết

liệt truyện về các nhân vật Tư Mã Ý, Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu (do được

Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm truy đặt thụy hiệu). Ngoài ra, tác giả cũng lược bỏ

nguyên nhân Tào Tháo xử tử nhân vật Khổng Dung.

Vào thời Đông Hán, sử học tiếp nhận ảnh hưởng từ trào lưu đơn giản hóa

của kinh học nên xuất hiện trào lưu giản lược hóa các tài liệu lịch sử. Trong

bối cảnh đó, đã xuất hiện Tam quốc chí của Trần Thọ với nội dung giản lược

về thời đại Tam quốc. Sau khi Trần Thọ mất hơn trăm năm, nhiều sử liệu về

thời Tam quốc xuất hiện, Tống Văn Đế thời Nam-Bắc triều thấy nội dung

của Tam quốc chí quá sơ lược nên đã ra lệnh cho Bùi Tùng Chi chú thích.

Bùi Tùng Chi đã tập hợp các sử liệu để bổ sung các phần mà Tam quốc chí

không chép hoặc chép thiếu bằng 6 phương pháp:

1. Dẫn lời bàn luận của nhiều tác gia khác nhau để phân định phải trái.

2. Tham khảo ý kiến của nhiều tác gia khác nhau để xét chân giả, thực hư.

3. Sự việc trong các truyện đều kể rõ mọi đầu đuôi, uẩn khúc.

4. Bổ sung các sự việc còn thiếu cho các truyện.

5. Kể rõ cuộc đời của các nhân vật trong các truyện.

6. Phụ thêm các nhân vật còn thiếu cho các truyện.

Theo thống kê của một số học giả, thì số tư liệu mà Bùi Tùng Chi dùng để

chú giải Tam quốc chí là khoảng 240 loại, gấp 3 lần so với nguyên bản Tam

quốc chí. Mã Niệm Tổ trong tác phẩm Thủy kinh chú đẳng bát chủng cổ tịch

dẫn dụng thư mục vị biên cho rằng số tư liệu mà Bùi Tùng Chi sử dụng là

203 loại. Hiện nay, theo thống kê bản hiệu đính Tam quốc chí tại Trung Hoa

thư cục đã phát hiện phần chính văn của Trần Thọ có 366657 chữ và phần

chú thích của Bùi Tùng Chi có 320799 chữ. Tống Văn Đế đương thời gọi

công việc chú thích của Bùi Tùng Chi là “bất hủ”. Các sử gia đời sau như Tư

Mã Quang (thời Bắc Tống) khi biên soạn Tư trị thông giám đã tổng hợp các

truyện ký trong Tam quốc chí của Trần Thọ và phần chú thích của Bùi Tùng

Chi để miêu tả trận chiến Xích Bích.

Bản Tam quốc chí do Bùi Tùng Chi chú thích là bản thông dụng nhất hiện

nay, còn gọi là Trần chí, Bùi chú .

Không thể phủ nhận được rằng, những sự kiện lịch sử thời Tam Quốc

cùng với các nhân vật của nó trở nên sống động, lưu truyền rộng rãi và có

ảnh hưởng sâu đậm ở khu vực châu Á một phần là nhờ ở bộ tiểu thuyết Tam

Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Tuy nhiên cũng phải công nhận là thời

đại Tam Quốc với những biến cố long trời lở đất giống như một cái bản lề,

xoay chuyển xã hội Trung Quốc từ thịnh trị của đời Hán sang hỗn loạn của

những Bát vương chi loạn, Ngũ Hồ loạn Hoa, Thập Lục quốc. Rất nhiều

nguyên nhân của cả thịnh trị lẫn loạn lạc này để lại dấu vết trong thời đại

Tam Quốc và được ghi lại trong Tam Quốc chí chú. Như vậy có thể nói Tam

Quốc chí chú là một sử liệu hiếm hoi có cả sức cuốn hút lẫn giá trị khảo cứu

cao.www.kenhebook.info
Tag: Ebook Văn Học, Ebook Văn Học Trung Quốc, download ebook pdf

Mời các bạn đón đọc ebook download phía dưới. Chúc các bạn vui vẻ !


donwload ebook

Truyện

[Truyện][twocolumns]