Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

Giáo Trình Đo Lường Điện Và Cảm Biến Đo Lường - PDF

Giáo Trình Đo Lường Điện Và Cảm Biến Đo Lường

Đo lường và cảm biến đo lường điện
Đo lường và Cảm biến đo lường điện


  • NXB Giáo Dục 2008
  • Nguyễn Văn Hòa
  • 372 Trang​
 Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường được biên soạn theo chương trình khung môn học "Đo lường điện" và "Cảm biến đo lường" do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành với tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ.

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường gồm có :
Phần I: Đo lường đại lượng điện và thiết bị đo
Chương 1: Cơ bản về khái niệm đo lường
Chương 2: Các cơ cấu chỉ thị
Chương 3: Đo điện áp và dòng điện
Chương 4: Đo thông số mạch điện
Chương 5: Đo công suất và điện năng
Chương 6: Đo tần số, góc pha và khoảng thời gian
Chương 7: Dao động ký tự điện tử

Phần II: Thiết bị cảm biến và ứng dụng
Chương 8: Khái niệm cơ bản về cảm biến
Chương 9: Cảm biến nhiệt độ
Chương 10: Cảm biến quang
Chương 11: Cảm biến vị trí và dịch chuyển
Chương 12: Cảm biến đo biến dạng, lực, trọng lượng và áp suất
Chương 13: Đo vận tốc, gia tốc và độ rung
Chương 14: Cảm biến đo lưu lượng – vận tốc chất lưu và mức
Chương 15: Cảm biến đo độ ẩm và điện hóa
Chương 16: Cảm biến thông minh
Chương 17: Mạch đo và chuẩn hóa tín hiệu.

Giáo trình đo điện điện tử gồm có :


Chương 1 : Những khái niệm đo lường
Chương 2 : Cơ cấu đo
Chương 3 : Thiết bị phát tín hiệu đo lường
Chương 4 : Thiết bị quan sát và ghi tín hiệu
Chương 5 : Đo điện trở
Chương 6 : Đo điện dung cảm biển hộ cảm
Chương 7 : Đo điện áp và dòng điện
Chương 8 : Đo tần
Chương 9 : Đo công suất

MỤC LỤC
Link down : Full file zip


Link down PDF :   Giáo trình đo điện điện tử
                            : Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Truyện

[Truyện][twocolumns]