Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

[Thủ Thuật] 38 phím tắt trong Microsoft Excel

38 phím tắt  trong Microsoft Excel
 Trong công việc, khi bạn phải thực hiện nhiều phép tính trong Microsoft Excel thì việc sử dụng chuột  là 1 cực hình. Nói không sai, bởi khi bạn nắm vững các công thức, tổ hợp phím tắt trên Excel thì dùng bàn phím sẽ nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều.
www.ebookphanmem.com xin giới thiệu với các bạn các phím tắt sau.

I- Nhóm phím tắt đơn lẻ:
Phím tắtÝ nghĩa
F2Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
F4 hay Ctrl+YLặp lại thao tác vừa làm
F3Dán một tên đã đặt trong công thức
F9Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
ESCBỏ qua dữ liệu đang thay đổi
=Bắt đầu một công thức
TabGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

II- Nhóm phím tắt đôi:
Phím tắtÝ nghĩa
Alt + EnterBắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl + DeleteXoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + DChép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + RChép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + EnterGhi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Shift + TabGhi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
Ctrl + F3Đặt tên cho vùng chọn
Shift + F9Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + =Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ;Cập nhật ngày tháng
Ctrl+KChèn một Hyperlink
Ctrl  + ’Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + AHiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl+1Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl + BBật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl + IBật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl + UBật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl + 5Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl + 9Ẩn dòng

III- Nhóm phím tắt ba:
Phím tắtÝ nghĩa
Ctrl + Shift + (Hiển thị dòng ẩn
Ctrl + Shift + ~Định dạng số kiểu General
Ctrl + Shift + $Định dạng số kiểu Currency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + %Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl + Shift + ^Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + #Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ?Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + &Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift +  –Bỏ đường viền
Ctrl + Shift + :Nhập thời gian
Ctrl + Shift + AChèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + ”Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Chúc các bạn thành công!
Nguồn tổng hợp internet
Truyện

[Truyện][twocolumns]