Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

[Ebook] Thuật xử thế của người xưa:

Thuật xử thế của người xưa:

Thuật xử thế của người xưa


        Một ebook sưu tầm và giới thiệu cách ứng xử của người xưa trải dài hơn 4000 năm của lịch sử Trung Quốc bao gồm
       71 mục câu chuyện hết sức thú vị và ý nghĩa từ các bậc quân vương đến thường dân áo vài.
     
        Nội dung ebook gồm:
1. Mở đầu câu chuyện
2. Hình ảnh một xử nữ ngày xưa
3. Ông già học Mã mua ngựa hay là miệng thế gian
4. Chuyện con ve sầu và nước Ngô
5. Tiếng đàn bàn quốc sử (Trâu Kỵ thuyết Tề Uy Vương)
6. Thuần Vu Không thử tài Trâu Kỵ
7. Quan dở được khen, quan giỏi bị chê
8. Nhân và Trí
9. Nơi chuồng ngựa
10. Biến cá lớn
11. Thế nào là ăn trộm
12. Mạo biện cứu tri kỷ
13. Tín Lăng Quân kết bạn
14. Đẹp và xấu
15. Cái ghen của nàng Trinh Tụ
16. Cốt cách của một nhân tài
17. Diện mạo của một tướng tài
18. Không ai hiểu con bằng cha
19. Khi Triệu Quát được phong tướng
20. Quỷ Cốc thử tài học trò
21. Tế tướng Án Anh, quý trọng vợ
22. Họ chết vì.. quả đào
23. Thế nào là công pháp Bất vị thân
24. Vô cớ hại người là cái cớ tự hại mình
25. Một bà hoàng giữ tiế và một bà hoàng thất tiết
26. Không Tử và cuộc hòa hội Lỗ Tề
27. Cách hối lộ và nhận hối lộ của người xưa
28. Tấm lòng quần thần nước bại trận
29. Cuộc chuẩn bị vĩ đại hay là nghệ thuật chính trị của Câu Tiễn
30. Lo trong và lo ngoài (Tử Cống thuyết khách)
31. Người nước Sở làm dấu trên thuyền, tìm gươm dưới sông
32. Hà bá cưới vợ
33. Làm thế nào để dân đồng loạt thi hành pháp lệnh
34. Khen chê cũng đều có tội
35. Bàng Quyên hại bạn
36. Con dơi với loài biết bay và biết chạy
37. Thuần Vu Khôn đòi hỏi sự tương xứng
38. Phong cách uống rượu
39. Một nữ thuyết khách đầu tiên
40. Cái tệ hại của nhà làm luật đến thế nào
41. Bầy chuột bàn chuyện tránh mèo
.............................

Link down:
donwload ebook

Truyện

[Truyện][twocolumns]