Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

[Ebook] Trí tuệ Lão Tử

Trí tuệ Lão Tử

Trí tuệ LãoTử

Giới thiệu:
        Theo sử gia Tư Mã Thiên thì Lão tử là người thôn Khúc Nhân, làng Lệ, huyện Khổ (苦 縣)[1] nước Sở (thuộc Lộc Ấp, nay là trấn Chu Khẩu tỉnh Hà Nam. Có sách nói là tỉnh An Huy, Trung Quốc; tên thực là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, làm quan giữ kho sách của nhà Chu (Thủ tàng thư chi lại), sống cùng thời với Khổng tử vào cuối đời Xuân Thu (770-476 TCN). Ông còn có tên là Lão Đam (聃). Nhưng có sách lại nói ông là Lão Lai tử (老子) hoặc chính là Thái sử Đam(儋), sống vào thời Tần Hiếu công (362-345 TCN), tức là sau khi Khổng tử mất đến 129 năm). Như vậy tên  tuổi, quê quán của Lão tử đến nay ta vẫn không biết một cách chính xác. Tư Mã Thiên viết rằng Khổng tử có lần đến gặp Lão tử hỏi về Lễ. Lão tử trả lời: “Những người mà ông hỏi thì nay đến xương cốt cũng đã mục nát thành tro bụi cả rồi, chỉ còn lại một số câu nói mà thôi. Làm người quân tử, nếu như sinh ra gặp thời, ra khỏi nhà có thể lên xe xuống ngựa; nếu như sinh ra không gặp thời thì sống phiêu diêu cảnh nhà tranh nón lá. Tôi nghe nói người đi buôn khôn ngoan thì biết cất giấu hàng hóa giống như thứ gì mình cũng không có; người quân tử có đức hạnh cao thì bề ngoài tỏ ra như kẻ ngu đần. Ông hãy loại bỏ cái kiêu căng, ham muốn sắc thái và những hoang tưởng đi. Bởi vì những thứ đó đối với ông đều vô ích. Điều mà tôi muốn nói với ông chỉ có như mà thôi”?
         Lúc ra về, Khổng tử đã đánh giá Lão tử với học trò như sau: "Loài chim ta biết chúng bay được. Loài cá ta biết nó bơi được; loài thú thì nó chạy được. Chạy thì ta có thể giăng lưới, bơi thì ta có thể dùng câu, bay thì ta dùng tên, còn như loài rồng cưỡi gió mây mà bay lên trời thì ta không sao biết được. Hôm nay tư tưởng của người mà ta đến gặp, ta không thể ta không thể nắm bắt được. Người đó có lẽ là rồng chăng?”.
         Gần đây (năm 1 994), theo tài liệu của Trương Cảnh Chí, Chủ tịch Hội Lão học Lộc Ấp công bố trên mạng, thì Lão tử sinh vào đời Lỗ Tương công năm thứ 2 (571), bố tên là Lý Càn làm lại trong triều nhà Chu. Con ông tên tên là Lý Tông làm tướng nước Ngụy, cháu là Chú. Con Chú là Cung, chắt của Cung là Lý Giá làm quan đời Hán Hiếu công.
         Hiện nay ở Trung Quốc và đặc biệt là quê ông - Lộc Ấp có rất nhiều di tích thờ Lão tử như Lão quân đài, Thái thanh cung, Động tiêu cung, núi Ẩn dương, giếng Cửu long, nơi Khổng tử vấn lễ, Lệ hương câu, Lý mẫu phần (mộ mẹ Lão tử), bãi thả trâu của Lão tử...

Link down:
donwload ebook
Truyện

[Truyện][twocolumns]