Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

[Ebook] Thực tế hoạt động tình dục ở con người

Thực tế hoạt động tình dục ở con người


      Chào mừng các bạn đến với thế giới hấp dẫn của tình dục học - nghiên cứu khoa học về hoạt động tình dục ở con người. Bằng cách lựa chọn đọc cuốn Thực tế Hoạt động Tình dục ở Con người, bạn đã chấp nhận thách thức tìm hiểu về các khía cạnh tình dục để đưa ra những quyết định mang tính hiểu biết về tình dục. Chúng tôi thực sự hi vọng rằng, những thông tin được trình bày trong các chương sau của cuốn sách sẽ giúp bạn làm được điều này.
       Mục đích của chúng tôi là viết cuốn Thực tế Hoạt động Tình dục ở Con người một cách súc tích, dễ đọc, không mang sự thành kiến về giới tính, không có những chi tiết thừa thãi, và không có những bình luận xã hội chạy theo mốt. Nhằm mục đích khuyến khích những suy nghĩ có tính phê phán và độc lập, chúng tôi đã giới thiệu những chủ đề mang tính tranh cãi trên quan điểm có sự cân nhắc, trình bày ý kiến của cả hai bên một cách bình đẳng và công bằng. Chúng tôi cũng sắp xếp bài viết theo tính học thuật, xem xét các nhân tố sinh lý, tâm lý và xã hội của các khía cạnh khác nhau trong hoạt động tình dục ở con người. Sự khác biệt và ảnh hưởng của văn hóa cũng được trình bày một cách cẩn thận. Chúng tôi chọn việc tiếp cận tài liệu mang tính chỉnh thể luận; bạn sẽ thấy những vấn đề về giới, toàn bộ những vấn đề liên quan đến xu hướng tình dục, và sự đa dạng của các quan hệ yêu đương trước khi bắt đầu đọc các tài liệu về hoạt động tình dục.
       (Ebook dưới dạng *prc)Các bạn down phần mềm Mobipocket tại đây
Link down:


donwload ebook

Truyện

[Truyện][twocolumns]