Ebook Làm Giàu

[Ebook Làm Giàu][bleft]

Ebook Ngôn Tình

[Ngôn Tình][bsummary]

Ebook Kỹ Năng

[Ebook Kỹ Năng][twocolumns]

[Ebook] Kinh tế và quản lý xây dựng

Kinh tế và quản lý xây dựng


       Môn học "Kinh tế và quản lý xây dựng" nằm trong hệ thống các môn học chuyên ngành dự án và quản lý dự án xây dựng công trình giao thông, khoa công trình - Trường Đại học Giao thông vận tải.
       Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý nói chung, quản lý chuyên ngành xây dựng, quản lý doanh nghiệp xây dựng nói riêng. Ngoài gia sách kinh tế và quản lý xây dựng còn dùng làm tài liệu tham khảo cho các chuyên ngành xây dựng nói chung trong các trường đại học.

Link down:
donwload ebook

Truyện

[Truyện][twocolumns]